7 Ιαν 2011

Στόχος: Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της κοινής δράσης

Τα τελευταία χρόνια αρχίζει να διαφαίνεται μια αλλαγή τάσης στην επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα: οι δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης και της ολοκλήρωσης σε περιφερειακό επίπεδο οδήγησαν σε γιγάντωση επιχειρήσεων και στην ανάδειξη περιφερειακών και εθνικών πρωταθλητών.
 
Ολόκληρος ο σχεδιασμός και η υλοποίηση  αφορά  ομαδοποίηση ομοειδών επιχειρήσεων με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους μέσω της κοινής δράσης (clustering). Ουσιαστικά  απευθυνόμαστε στο σύνολο της αλυσίδας αξίας και μέσω των υπηρεσιών μας  προσπαθούμε την επίτευξη συνεργιών.
Οι μικρές επιχειρήσεις για να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό των μεγάλων επιχειρήσεων ουσιαστικά “αναγκάζονται” να συνομαδωθούν για να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας, πρόσβαση σε οργάνωση και σχεδιασμό, εξειδικευμένους πόρους, κοινή προβολή,αλλά και Just in Time προγραμματισμό μέσω συνεργασιών και συμμαχιών.
Παράλληλα παρατηρείται στις μεγάλες επιχειρήσεις μια δυσκαμψία στις μεταβολές του περιβάλλοντος ενώ οι αποδόσεις τους σε δείκτες είναι σαφώς μικρότερες από τις μικρότερες επιχειρήσεις.
Με όλα τα παραπάνω συμπεραίνουμε πως οι αυτόνομες μικρές και μικρομεσαίες εταιρίες θα συνεργάζονται σε τυπικές ή άτυπες συμμαχίες διατηρώντας την αυτονομία και ευελιξία τους ,ενώ ένας cluster facilitator θα αναλαμβάνει τον συντονισμό και την ανάπτυξη συνεργιών.  

Πηγή
: www.cluster4consulting.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...