23 Δεκ 2010

Πρόταση: Ερευνητικές κοιτίδες «πράσινων» λύσεων

Τον Μάρτιο του 2009 έγραφα στο e-pnyka.gr τα κάτωθι. Έχω την αίσθηση ότι είναι ακόμη επίκαιρα!

"Ως γνωστό ένας από τους ανερχόμενους τομείς ανάπτυξης είναι και ο τομέας του περιβάλλοντος. Με γνώμονα το δυναμικό αλλά και την παραγωγική ικανότητα και το παραγωγικό κόστος της χώρας παραθέτω μια σύντομη πρόταση σχετική με τη δυνατότητα της χώρας στα πλαίσια της «πράσινης ανάπτυξης».

Επί σειρά ετών δραστηριοποιούνται τα Ινστιτούτα Βιομηχανικών Ερευνών στη χώρα μας με έντονα καινοτόμα προϊόντα και λύσεις ως αποτέλεσμα. Επίσης δράσεις όπως το ΕΝ.Ε.Β.Η. και κατ' επέκταση το Corallia Clusters Initiative μαρτυρούν ότι και το δυναμικό υπάρχει από πλευράς ερευνητικού προσωπικού αλλά και η δυνατότητα οργάνωσης και εμπορευματοποίησης του παραγόμενου ερευνητικού έργου.

Εν ολίγοις η πρότασή μου κυμαίνεται στα πλαίσια οργάνωσης ερευνητικών δομών με κύριο ερευνητικό τομέα τα προϊόντα και τις λύσεις πράσινης ανάπτυξης. Είτε υπό τη μορφή αμιγώς περιβαλλοντικών λύσεων / προϊόντων, είτε υπό τη μορφή βελτιστοποίησης υπαρχόντων λύσεων / προϊόντων με την έννοια της πιο φιλικής προς το περιβάλλον χρήσης τους, εξοικονόμησης ενέργειας και ούτω καθ' εξής.

Έρευνα όμως για χάριν της έρευνας δεν έχει νόημα σε τέτοιες μη ακαδημαϊκές δομές. Απαιτείται οργάνωση και φυσικά προσεκτικά βήματα, ώστε να είναι αποδοτικές και βιώσιμες. Θα πρέπει λοιπόν να πλαισιωθούν από μια κεντροποιημένη διαχειριστική αρχή, με βασικούς στόχους:


  • Την διερεύνηση εφαρμογής και εμπορευματοποίησης του ερευνητικού αντικειμένου, έτσι ώστε να μην σπαταλάται χρόνος σε μη ανταποδοτικές ενέργειες.
  • Τη διεθνή προβολή των παραγόμενων προϊόντων / λύσεων και τη διευκόλυνση εισόδου τους τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά, έτσι ώστε να μην είναι για άλλη μια φορά δομή ατελέσφορης κατανάλωσης κρατικών πόρων.
  • Την οργάνωση σεμιναρίων και τη συνεχή επιμόρφωση των στελεχών, πράγμα απαραίτητο σε μια άμεση ανερχόμενη αγορά με συνεχείς και καινοτόμες εξελίξεις.

Η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα μαζικής παραγωγής. Τέτοιες δομές έρευνας και ανάπτυξης είναι από τις λίγες διεξόδους που έχουμε ώστε και το δυναμικό μας να εκμεταλλευτούμε και να δημιουργήσουμε νέους ανταποδοτικούς τομείς ανάπτυξης. "

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...