20 Δεκ 2010

Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 προ-δημοσιεύτηκε πρόσφατα το πρόγραμμα "Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων".

Ποιο συγκεκριμένα:

" Το Πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» έχει ως σκοπό την ενίσχυση και υποστήριξη των ΜΜΕ, και υπό προϋποθέσεις και των μεγάλων επιχειρήσεων, για την έναρξη/συνέχιση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικής τους δράσης. Οι ειδικοί στόχοι του Προγράμματος είναι:
  • Η αύξηση της εξωστρέφειας της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
  • Η τόνωση της επιχειρηματικότητας και των συνεργασιών των επιχειρήσεων παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.
  • Η αύξηση της προβολής των ελληνικών επιχειρήσεων και των προϊόντων τους με το εξωτερικό τους περιβάλλον.
  • Ο αναπροσανατολισμός της παραγωγής προς κλάδους και προϊόντα ψηλότερης προστιθέμενης αξίας που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας τους μέσω της τόνωσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και της σύναψης διεθνών συνεργασιών.
  • Η υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση τη παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στο διεθνές περιβάλλον.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"

Είδος ενίσχυσης: Οικονομική Ενίσχυση - Επιδότηση

Περιοχή υλοποίησης:
Ολόκληρη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος: Υπηρεσίες – Εμπόριο , Βιομηχανία – Μεταποίηση

Κατηγορία δικαιούχων:
Άλλοι

Σε ποιους απευθύνεται: Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν μια πρόταση είτε μεμονωμένα, είτε ως εταίρος σε ομαδικό σχήμα..."

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε το σύνδεσμο: http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=1452

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...