21 Δεκ 2010

Ελληνικός Χάρτης Καινοτομίας 2010

Νέα στοιχεία για την πορεία της καινοτομίας στην Ελλάδα από τη 2η ετήσια έκθεση του Κέντρου Καινοτομίας της Microsoft - ΜΑΙΚΡΟΣΟΦΤ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

Η συγκεκριμένη μελέτη επιχειρεί την αποτύπωση της συγκριτικής θέσης της Ελλάδας στους δείκτες καινοτομικών επιδόσεων, αναδεικνύοντας παράλληλα τόσο τα ισχυρά σημεία της χώρας, όσο και εκείνα που χρήζουν βελτίωσης απέναντι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Βασική υπόθεση εργασίας της παρούσας μελέτης αποτελεί η στενή σχέση ανάμεσα στην ανταγωνιστικότητα μιας οικονομίας και στην καινοτομία των επιχειρήσεων. Για την εκπόνηση της μελέτης αξιοποιήθηκαν κατά βάση τα στοιχεία του European Innovation Scoreboard, τα οποία εμπλουτίστηκαν και συμπληρώθηκαν από τα ευρήματα των εκθέσεων του Innobarometer, του Eurobarometer και του Global Entrepreneurship Monitor. Εκτός από την παρουσίαση και ανάλυση επίσημων στοιχείων σχετικά με την πορεία της καινοτομίας στη χώρα μας, επιχειρείται επίσης καταγραφή των αντιλήψεων που επικρατούν στη δημόσια διοίκηση, τους επιχειρηματικούς φορείς και τους επιχειρηματίες νέων καινοτόμων επιχειρήσεων αναφορικά με την καινοτομία.

κατεβάστε την 135 σελίδων συμπερασματική έκθεση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...