23 Ιαν 2017

Προσλήψεις με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Eθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας

Η ΕΔΕΤ Α.Ε. ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Έργων «AARC2, AENEAS, EGI-Engage, EUDAT2020, PRACE-5IP, SEADATACloud, VISEEM, HPCEuropa3» που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
- Απόφοιτος/η κατά προτίμηση Σχολής Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής
- Εμπειρία στη στη διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων υψηλών επιδόσεων και σχετικών παραγωγικών υπηρεσιών

Εργασία με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης “Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014 - 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ – ΕΚΤ»– ΤΙΤΛΟΣ: «ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ», στο Δήμο Θεσσαλονίκης που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα τις εξής θέσεις:

20 Ιαν 2017

Ιατροί στο Ηνωμένο Βασίλειο

Νέες άμεσες θέσεις εργασίας σε κρατικά NHS νοσοκομεία του Hνωμένου Βασιλείου από την GlobalΜediRec.

West Midlands:

 • 2 Trust SHOs & 2 Specialty Doctors & 2 Consultants in Trauma & Orthopaedics
 • 2 Trust SHOs & 2 Specialty Doctors & 2 Consultants in Anaesthesia
 • 2 Specialty Doctors & 2 Consultants in Accident & Emergency / A&E
 • 1 Consultant General Surgeon
 • 1 Consultant Radiologist
 • 1 Consultant Histopathologist
 • 1 Consultant Ophthalmologist
 • 1 Consultant Cardiologist
 • 1 Consultant Gastroenterologist
 • 1 Consultant in Endocrinology & Diabetes
 • 1 Consultant in Respiratory Medicine
 • 1 Consultant Rheumatologist
 • 2 Specialty Doctors in General Internal Medicine
 • 2 Specialty Doctors in Care of The Elderly


19 Ιαν 2017

Θέσεις εργασίας στο εργοστάσιο Λιπασμάτων στη Νέα Καρβάλη

Τεχνική εταιρεία με έδρα στην Αθήνα, ενδιαφέρεται να προσλάβει στο εργοστάσιο παραγωγής λιπασμάτων στην Νέα Καρβάλη Καβάλας τις παρακάτω ειδικότητες:

Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό

Απαραίτητα Προσόντα

 1. Δίπλωμα  Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Ελληνικού Πολυτεχνείου ή Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Πανεπιστημίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως ισότιμο στην Ελλάδα
 2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου μηχανικού / Μέλος ΤΕΕ
 3. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής & Ελληνικής γλώσσας, σε προφορικό & γραπτό λόγο - Πρόσθετες γλώσσες θα ληφθούν υπόψη
 4. Γνώση του προγράμματος διοίκησης έργων MSPROJECT
 5. Καλή γνώση χειρισμού υπολογιστή ( MS OFFICE, INTERNET)
 6. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις εάν απαιτούνται


Ζητούνται Μαίες για Γερμανία

Η εταιρία MD Studies & Recruitment ως συνεργάτης κορυφαίων
εταιριών που δραστηριοποιείται στο χώρο του Recruitment, ζητά Mαίες για Γερμανία.

Προφίλ υποψηφίου:

 1. Πτυχίο Τ.Ε.Ι
 2. Γνώση Γερμανικών όχι απαραίτητη (παρέχουμε πρόγραμμα διευκόλυνσης για την εκμάθηση Γερμανικών στην Ελλάδα)
 3. Εμπιστοσύνη, τυπικότητα, ευελιξία, ομαδικό πνεύμα


18 Ιαν 2017

IT Specialists σε Γερμανία & Ελβετία

Ζητούνται IT Specialists να εργαστούν στη Γερμανία και στην Ελβετία με -τουλάχιστον- 5ετή εργασιακή εμπειρία για να εργαστούν σε μεγάλες εταιρίες.

 1. Specialist for SAP-Customizing FI/CO, με απαραίτητη γνώση Αγγλικών και Γερμανικών C1
 2. Frontend Developer - Web Developer (JS and Bootstrap), με απαραίτητη γνώση Γερμανικων C2 και Αγγλικών C1
 3. Developer Java and EE, με απαραίτητη γνώση Γερμανικων C2
 4. Agile Software Engineer Mobile Solutions, με απαραίτητη γνώση Αγγλικών και Γερμανικών C1
 5. Senior Java Consultant, με απαραίτητη γνώση Αγγλικών C1 και Γερμανικών Β2-C1
 6. Inhouse Consultant- PP/PS, με απαραίτητη γνώση Αγγλικών C1
 7. IT Project Manager, Technical Consulting, με απαραίτητη γνώση Γερμανικών C2 και Αγγλικών C1


Εξάμηνη πρακτική άσκηση στο Eurofound

Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης διάρκειας έξι μηνών υλοποιεί το Ευρωπαϊκό Ιδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Εργασίας και Διαβίωσης (Eurofound).

Η δράση απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους, αλλά και σε όσους μετά την πρόσφατη απόκτηση του τίτλου σπουδών τους, βρίσκονται στην αρχή της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να λαμβάνουν μέρος για πρώτη φορά σε πρόγραμμα πρακτικής. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτουν άριστη γνώση μίας από τις ευρωπαϊκές γλώσσες και καλή γνώση μίας δεύτερης.

17 Ιαν 2017

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για θέσεις εργασιας στα δικαστήρια

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η  1K/2017 Προκήρυξη ΑΣΕΠ, για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων τεσσάρων (404) θέσεων  (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας).

Οι προσλήψεις αφορούν γραμματείς πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και είναι για όλη την επικράτεια.

Αιτήσεις για προσλήψεις στο νοσοκομείο «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά εκατόν δέκα πέντε (115) ατόμων για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων της Νοσοκομειακής μονάδας «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ», που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα:

 1. ΔΕ Προσωπικού Φύλαξης – 42 άτομα
 2. ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Τραπεζοκόμων – Σερβιτόρων) – 59 άτομα
 3. ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Βοηθών Μαγείρων) – 8 άτομα
 4. ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Λαντζιέρηδων) – 6 άτομα

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

16 Ιαν 2017

Σπουδές στη Γερμανία και εργασία στην Ελλάδα

Σπουδές στο εμπόριο καταναλωτικών ειδών προσφέρει η αλυσίδα καταστημάτων Lidl μέσα από ένα τριετές πρόγραμμα σπουδών και έμμισθης εργασίας στη Γερμανία.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου, να μπορούν να αντεπεξέλθουν σε σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων και να γνωρίζουν άπταιστα την ελληνική, γερμανική και αγγλική γλώσσα. Τυχόν πρότερη πρακτική άσκηση ή επαγγελματική εμπειρία θα συνεκτιμηθούν.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...