29 Σεπ 2015

Επιδοτούμενα προγράμματα εκπαίδευσης από τον ΣΕΒΕ

O Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος-ΣΕΒΕ, στο πλαίσιο της προκήρυξης του ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) για το έτος 2015», θα υλοποιήσει επιδοτούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα διάρκειας 32 ωρών (8 απογεύματα) απευθυνόμενα σε εργαζόμενους (με σχέση εξαρτημένης εργασίας - ΙΚΑ) επιχειρήσεων που απασχολούν 1-25 άτομα.

Τα τμήματα κατάρτισης είναι εξειδικευμένα στις εξαγωγές και είναι τα ακόλουθα:

28 Σεπ 2015

Προσλήψεις στα ΕΛΤΑ

Τα ΕΛΤΑ, ανακοινώνουν με προκήρυξη τους ότι θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έξι (6) μηνών, πλήρους απασχόλησης, συνολικού αριθμού εκατόν σαράντα επτά (147) ατόμων.
Η προκήρυξη των ΕΛΤΑ αφορά 147 προσλήψεις ΔΕ Διανομέων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών σε Υπηρεσιακές Λειτουργίες Αθήνας –Πειραιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών.


23 Σεπ 2015

Πώς θα διδάξετε στα προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ

Όσοι επιθυμούν να διδάξουν σε προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ, πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής στο μητρώο των εισηγητών του ΟΑΕΔ και να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για έλεγχο στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ για να λάβουν αριθμό μητρώου εισηγητή.Κανένας εισηγητής δεν μπορεί διδάξει σε πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ αν προηγουμένως δεν έχει λάβει τον Αριθμό Μητρώου Εισηγητή από τον ΟΑΕΔ.

Τα παραπάνω αναφέρονται στο ΦΕΚ 1524/Β/6-6-2014 στο οποίο και υπάρχουν τροποποιήσεις ώς προς προηγούμενες αποφάσεις για τους εισηγητές του Προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,45%) έτους 2014 καθώς και του Προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 1−25, έτους 2014.

18 Σεπ 2015

Προσλήψεις επιπλέον 1.800 ατόμων ζητούν από το ΣτΕ υπουργεία και δήμοι

Συνεχίζεται στις αρμόδιες τριμελείς επιτροπές του Συμβουλίου της Επικρατείας η κατάθεση από υπουργεία και δήμους αιτήσεων για κατ΄εξαίρεση προσλήψεων προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων κατά την προεκλογική περίοδο.

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατέθεσαν αιτήσεις τα εξής υπουργεία:

10 Σεπ 2015

Εγκρίθηκαν 7.030 αιτήσεις κατ' εξαίρεση προσλήψεων του υπουργείου Εσωτερικών

Την κατ’ εξαίρεση πρόσληψη κατά την προεκλογική περίοδο και ανανέωση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 7.030 ατόμων που είχε ζητήσει το Υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Τα άτομα αυτά θα απασχοληθούν στους ΟΤΑ α΄ βαθμού  (Δήμους) και συγκεκριμένα σε δημοτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, αλλά και σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως είναι της «Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και της καταπολέμησης της βίας των γυναικών.
Παράλληλα, εγκρίθηκε δεύτερο αίτημα του υπουργείου Εσωτερικών για την πρόσληψη 32  ατόμων στην κεντρική και  τις περιφερειακές υπηρεσίες πρώτης  υποδοχής (μεταναστών), για την πρόσληψη 17 πρώην δημοτικών αστυνομικών και 6 υπαλλήλων για  το κέντρο πρώτης υποδοχής της Λέσβου, καθώς και την μετάταξη ενός ατόμου.

2 Σεπ 2015

Αιτήσεις στο ΣτΕ για προεκλογικές προσλήψεις

Βροχή οι αιτήσεις για προεκλογικές προσλήψεις υποβάλλονται στο ΣτΕ από διάφορους φορείς του δημοσίου.
Γιατί υποβάλλονται στο ΣτΕ; Διότι από την ημέρα που ανακηρύσσονται οι βουλευτικές εκλογές, απαγορεύονται οι προσλήψεις και οι μεταθέσεις υπαλλήλων στο  δημόσιο, ενώ αντίθετα επιτρέπονται οι προσλήψεις, μεταθέσεις, κ.λπ. εφόσον προηγηθεί -σύμφωνα με το νόμο  2190/1994 – η προηγούμενη θετική γνώμη της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως προς την αναγκαιότητα των προσλήψεων, μεταθέσεων, κ.λπ. κατά την προεκλογική περίοδο.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...