17 Δεκ 2014

ΟΑΕΔ_Πρόγραμμα για 7.000 ανέργους έως 29 ετών, πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ

Νέο πρόγραμμα κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, θέτει σε εφαρμογή ο ΟΑΕΔ, σε συνεργασία με τα υπουργεία Ανάπτυξης και Παιδείας.

Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, παρέχονται σε 7.000 άνεργους, αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ, ηλικίας έως 29 ετών, υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, με έμφαση σε θέματα ανάπτυξης οριζόντιων δεξιοτήτων, καθώς και σε θέματα της αγοράς απασχόλησης, σύνταξη βιογραφικού και σε έννοιες που σχετίζονται με το περιβάλλον του «επιχειρείν», αλλά και σε δεξιότητες Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).


16 Δεκ 2014

Προσεχώς προκήρυξη για 49 δόκιμους λιμενοφύλακες

Απόφαση για την κατάταξη 49 δοκίμων λιμενοφυλάκων στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή υπέγραψε ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση οι θέσεις που θα προκηρυχθούν, πρόκειται να καλυφθούν από τις εξής κατηγορίες:
α. Κατηγορία Πλοιάρχων ή Μηχανικών Ε.Ν.: ποσοστό 20% από υποψηφίους που διαθέτουν τα Γενικά Προσόντα όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 3, καθώς και τα Ειδικά Προσόντα του άρθρου 4 της απόφασης.
β. Κατηγορία Ειδικών Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων (Υποβρύχιοι Καταστροφείς, Καταδρομείς, Αλεξιπτωτιστές, Πεζοναύτες): ποσοστό 70% από υποψηφίους που διαθέτουν τα Γενικά Προσόντα όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 3, καθώς και τα Ειδικά Προσόντα του άρθρου 4 της απόφασης.
γ. Κατηγορία ιδιωτών που συμμετείχαν ενεργά σε επιχειρήσεις για τη διάσωση ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ και ιδιωτών που συμμετείχαν ενεργά στην επιχείρηση διάσωσης των κινδυνευόντων ατόμων του ναυαγίου του «Εξπρές Σαμίνα» την 26η Σεπτεμβρίου 2000: ποσοστό 10% από υποψηφίους που διαθέτουν τα Γενικά Προσόντα όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 3, καθώς και τα Ειδικά Προσόντα του άρθρου 4 της απόφασης.


12 Δεκ 2014

Δύο δράσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020 για ΜΜΕ και Ανέργους

Εγκρίθηκε η προδημοσίευση των  προσκλήσεων  για την ενεργοποίηση δύο σημαντικών εμπροσθοβαρών δράσεων από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, ύψους 100εκ. ευρώ.

Συγκεκριμένα οι δράσεις αφορούν:
- Την Μικρή και  Μεσαία Επιχειρηματικότητα με ύψος χρηματοδότησης  50 εκ. ευρώ και στόχο την αναβάθμιση της επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, δίνοντας έμφαση στην εξωστρέφεια και την διείσδυσή τους σε νέες αγορές.  Σημειώνεται ότι η δράση αφορά επενδύσεις από 20.000 μέχρι και 300.000 ευρώ, ενώ η επιχορήγηση έχει ορισθεί μέχρι και στο 50% του συνολικού ποσού της επένδυσης. Επιπρόσθετα, υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και 40% επί  της συνολικής Δημόσιας δαπάνης.
- Το Ανθρώπινο Δυναμικό και συγκεκριμένα άνεργους συμπολίτες μας,  εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ, για ενίσχυση των επιχειρηματικών σχεδίων τους  με κάλυψη λειτουργικών εξόδων καθώς και θέσεων απασχόλησης,  συνολικoύ  ύψους χρηματοδότησης  50 εκ. ευρώ.  Η δράση αυτή αφορά έργα ύψους  από 25.000 έως 40.000 ευρώ, με 100% ενίσχυση του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης, ενώ υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και 40% της Δημόσιας Δαπάνης.


8 Δεκ 2014

Πρόγραμμα για αποφοίτους ΕΠΑ.Σ

Ένα νέο πιλοτικό πρόγραμμα με την επωνυμία «Συμμαχία για την Εργασία», έθεσαν σε εφαρμογή από κοινού ο ΟΑΕΔ και οι εταιρείες  ManpowerGroup, η ΜΕΝΟΝ Network και η ΜΚΟ Praksis. Κατ’ ουσίαν πρόκειται τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με κοινό στόχο την ένταξη νέων ανέργων απόφοιτων σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 17 μηνών, έχει ως στόχο την ομαλή και βιώσιμη μετάβαση 200 ανέργων νέων αποφοίτων των σχολών Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ.) στην αγορά εργασίας και την διατήρηση τουλάχιστον 60 εξ’ αυτών – για τουλάχιστον έξι μήνες – σε κανονικές, βιώσιμες και μακράς διάρκειας θέσεις εργασίας, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Προς αυτή την κατεύθυνση, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, θα συνδυάσουν όλα τους τα πλεονεκτήματα, εγκαινιάζοντας ένα νέο μοντέλο συνεργασίας.


2 Δεκ 2014

ΟΑΕΔ_Νέος κύκλος επιχορήγησης επιχειρήσεων για προσλήψεις ανέργων

Νέο κύκλο επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 25-66 ετών ανοίγει ο ΟΑΕΔ.

Όπως ανακοίνωσε ο οργανισμός, στις 04/12/2014, στις 10 το πρωί, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να αρχίσουν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για συμμετοχή στη β΄ φάση του προγράμματος, με σκοπό τη δημιουργία 6.000 θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης (επιπλέον των 5.000 που είχαν αρχικά προκηρυχθεί σύμφωνα με την Δημόσια Πρόσκληση Νο.9/2014 και καλύφθηκαν).


1 Δεκ 2014

Θέσεις εργασίας σε ΔΕΗ και τρία υπουργεία

Τρεις προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας «τρέχει» το ΑΣΕΠ για την κάλυψη πάγιων αναγκών τριών υπουργείων, της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) ΑΕ και της θυγατρικής της, ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ, σε 52 ειδικότητες.

ΔΕΗ Ανανεώσιμες AE
Στις 2 Δεκεμβρίου αρχίζει και θα συνεχιστεί έως τις 16 Δεκεμβρίου η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στον μεγάλο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (προκήρυξη 5Κ/2014), στον οποίο ήδη είχαμε αναφερθεί σε παλαιότερη ανάρτησή μας http://ergasia.blogspot.gr/2014/11/65-ae.html#more , για 65 θέσεις προσωπικού αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ.
Η προκήρυξη με αριθμό ΦΕΚ 16/11.11.2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ, προβλέπει την κατανομή των θέσεων σε 16 ειδικότητες.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...